Dobre praktyki

Germany

Pracę nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej w Dreźnie rozpoczęto w roku 2009. Pod koniec roku 2013 miasto zakończyło pierwsze trzy etapy  SUMP Drezno 2025+. Podczas prac nad tworzeniem dokumentu priorytetem był udział społeczeństwa oraz przedstawicieli różnych grup interesariuszy i...

France
cours_mirabeau_aix-en-provence

Aix-en-Provence to miasto położone w południowej Francji, niedaleko Marsylii. Liczy ok. 143 tys. mieszkańców.

Wskaźnik motoryzacji indywidualnej wynosił 540 samochodów os. / 1000 mieszkańców , co przekłada się na dominację samochodu...

Poland

W dniu 1 marca 2011 r., weszła w Polsce w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r., która nakłada na polskie miasta z ponad 50 tys. mieszkańców, obowiązek stworzenia planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Jeszcze wcześniej, Warszawa stworzyła dodatkowy dokument  - „Strategię...

Sweden

Strategia Mobilności Miejskiej została opracowana przez gminę Sztokholm w 2012 roku. Jest to rozwinięcie dokumentu pt. „THE WALKABLE CITY - Stockholm City Plan”, poświęcone kwestiom systemu transportowego. Oba dokumenty opisują kierunki rozwoju miasta do roku 2030.

Sztokholm jest...

Poland

Jednym z podstawowych segmentów pasażerów transportu miejskiego są uczniowie szkół licealnych. Ważne znaczenie, zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego ma znajomość ich preferencji i zachowań komunikacyjnych. Informacje z badań można wykorzystać do kształtowania oferty...

Poland

W swoich dążeniach do utworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), Gdynia poddała się w kwietniu 2014 roku samoocenie. Została ona opracowana zgodnie z metodologią wypracowaną w ramach projektu unijnego ADVANCE.

Projekt ADVANCE to trzyletni projekt dofinansowany z programu...

Poland

Na potrzeby opracowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)- realizowanego w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, Gdynia utworzyła i...

Sweden

W Szwecji w Örebro, mieście liczącym 143 tys. mieszkańców, położonym w pobliżu Sztokholmu i Oslo, stanowiącym centrum logistyczne Skandynawii, prace nad planem zrównoważonego transportu miejskiego rozpoczęto w 2006 r. od przygotowania diagnozy stanu obsługi transportowej i sformułowania wyzwań...

France
alstom_citadis_compact_aubagne_innotrans

Miasto liczy ok. 45 tys. mieszkańców.

Poziom motoryzacji indywidualnej jest wysoki i wynosi 540 samochodów os./1000 mieszkańców.

Transport publiczny obejmuje jedną linie tramwajową, 14 linii autobusowych zwykłych, 10 stref autobusów na żądanie, 9 linii autobusowych szkolnych,...

Denmark

Odense to trzecie pod względem wielkości miasto Danii, liczące ok. 192 tys. mieszkańców.

W przyjętym w 2015 r. planie zrównoważonego rozwoju miasto przyjęło za cel strategiczny osiągnięcie neutralności w zakresie emisji CO2...

Pages