Plan zrównoważonej mobilności dla miasta Aubagne

alstom_citadis_compact_aubagne_innotrans

Miasto liczy ok. 45 tys. mieszkańców.

Poziom motoryzacji indywidualnej jest wysoki i wynosi 540 samochodów os./1000 mieszkańców.

Transport publiczny obejmuje jedną linie tramwajową, 14 linii autobusowych zwykłych, 10 stref autobusów na żądanie, 9 linii autobusowych szkolnych, obsługujących łącznie 500 przystanków.

Od 15 maja 2009 roku transport publiczny miasta Aubagne jest darmowy. Liczba podróży wykonanych transportem publicznym wyniosła w 2015 r. 5,5 mln. Operatorem transportu publicznego jest Lignes de l'Agglo, posiadający 45 pojazdów o średnim wieku 5,5 roku. Na tabor składa się 8 tramwajów i 37 autobusów standardowych.

Plan zrównoważonej mobilności dla miasta Aubagne po raz pierwszy został opublikowany w 2006 roku. Od tego czasu w mieście nastąpił wzrost demograficzny i  towarzyszący mu wzrost mobilności mieszkańców miasta, w efekcie czego pojawiła się kongestia transportowa. Wysoki wskaźnik motoryzacji indywidualnej przekłada się na wysoki udział samochodu osobowego w podziale podróży miejskich (90%). Celem planu mobilności jest poważne ograniczenie ruchu samochodowego na terenie 12 gmin Pays d'Aubagne et de l'Etoile na rzecz środkow transportu publicznego, który jest bezpieczniejszy i ma mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Dlatego też deputowani gmin w 2009 r.  postanowili znieść opłaty za transport publiczny.

Merostwo ustaliło 12 priorytetów:

 • przeprowadzenie kampanii uwrażliwiającej społeczeństwo;
 • poprawa połączeń komunikacją miejską na terenie gmin ustalających plan;
 • ponowne otwarcie ulicy de Valdonne dla tramwajów;
 • rozwinięcie połączeń zewnętrznych z gminami (chodzi o połączenia kolejowe ogólnokrajowe);
 • ujednolicenie taryfy biletowej i jej redukcja oraz ustalenie taryfy biletowej dla wszelkich usług transportowych gmin (jeden bilet obsługuje wszystkie usługi transportowe);
 • zmniejszenie korków spowodowanych przez dostawy towarowe;
 • zwiększenie dostępu do autostrad biegnących przez terytorium gminy;
 • uregulowanie prawne kwestii parkowania – aktualnie są trzy bezpłatne parkingi w centrum miasta, reszta jest płatna, choć taryfy są bardzo przystępne –1 h – bezpłatna, 1h 15 min- 1 €; 1h45 - 2,20 €; 2h15 - 3,40€; 24 h - 15 €);
 • promocja oraz zwiększenie bezpieczeństwa podróży rowerowych;
 • promocja przemieszczeń pieszych na krótkie odległości;
 • lepsze zarządzanie dostawami towarowymi w mieście;
 • zwiększenie mobilności osób o ograniczonej mobilności.

 

Zdjęcie: By Hoff1980 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Links

Themes

Country:
France
City:
Aubagne
Year:
2009