Polska platforma

Centrum Kompetencji SUMP Regionu Morza Bałtyckiego łączy w sobie wiedzę i dobre praktyki w zakresie planowania zrównoważonej mobilności miejskiej w naszym regionie. Celem centrum jest pomoc polskim miastom w przekształceniu Planów Transportowych w Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, wspieranie i ułatwianie wymiany wiedzy oraz doświadczeń. Baza Ekspertów zapewnia kontakt ze specjalistami w dziedzinie równoważenia transportu, a w dziale Publikacje zbierane są materiały pomocne w opracowaniu SUMP- dobre praktyki, raporty i ekspertyzy.

 

Publikacje

Publikacje, raporty i ekspertyzy pomocne w opracowaniu SUMP w Polsce. Zbiór dobrych praktyk z Regionu Morza Bałtyckiego oraz działania podejmowane w Polsce, na przykładzie Gdyni jako „Żywego laboratorium”.

Baltic Sea Region Competence Centre on SUMP

Centrum Kompetencji SUMP Regionu Morza Bałtyckiego zawiera szereg informacji o Planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w regionie. Znajdą tam Państwo również zbiór dobrych praktyk oraz kalendarz wydarzeń ogólnoeuropejskich w dziedzinie SUMP.