Bordeaux - plan zrównoważonej mobliności

Langladure, Bordeaux : Pont de Pierre vu depuis la flèche Saint Michel

W Bordeaux plan zrównoważonej mobliności został przyjęty w 2006 roku, a jego aktualizacji dokonano w 2015 roku. Zagadnienia, które poruszono w planie to:

  • zrównoważony rozwój miasta, biorący pod uwagę zarówno renowację terenów urbanistycznych jak i budowę nowych budynków;
  • rozwój urbanistyki przede wszystkim w centrum, kładący silny nacisk na  transport publiczny, przystanki tramwajowe i możliwe miejsca przesiadki;
  • rozwój miast znajdujących się w pobliżu Bordeaux;
  • zwiększenie atrakcyjności dzielnic miasta i zwiększenie jakości życia ich mieszkańców.

W planie podkreślono konieczność wspierania procesów urbanizacji wzdłuż linii transportu publicznego

W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił dynamiczny rozwój transportu publicznego. Założenia, jakie zostały przedstawione w 2006 roku w planie zrównoważonej mobilności w Bordeaux były następujące:

  • integracja wszystkich środków transportu publicznego;
  • poprawa dostępu transportem publicznym do wszystkich obszarów w mieście;
  • stworzenie regulacji prawnych nt. parkowania;
  • ulepszenie połączeń między gminami oraz poprawa integracji dzielnic wykluczonych.

Podobnie jak większość miast francuskich, Bordeaux charakteryzuje wysoki poziom motoryzacji indywidualnej (560 samochodów osobowych / 1000 mieszkańców).

Transport publiczny Bordeaux obejmuje łącznie 78 linii autobusowych (obsługujących 3 277 przystanków), trzy linie tramwajowe (obsługujące 111 przystanków na sieci 58,9km) oraz dwie linie mini statków pasażerskich (obsługujących 4 przystanki). Innowacyjnym rozwiązaniem w  Bordeaux jest tzw. "Mobibus", który jest pojazdem przeznaczonym specjalnie dla osób niepełnosprawnych, działającym tylko na zamówienie, siedem dni w tygodniu. Inną nowością jest elektryczny quasi-autobus (Citéis 47), który zatrzymuje się w dowolnym miejscu na swojej trasie między placem Quiconces a placem Zwycięstwa. Na poziomie departamentu transport ponadlokalny obejmuje  71 linii zwykłych i 20 szkolnych, obsługujących łacznie 2500 przystanków na liniach zwykłych i 6000 przystanków na liniach szkolnych.

Transport publiczny obsłużył 117 mln  podróżnych przewiezionych łącznie przez autobusy i tramwaje. Transport tramwajowy przewozi dziennie ok. 282 tys. pasażerów (2012). Transport tramwajowy reaktywowano w Bordeaux w 2003 roku.

 

Źródło zdjęcia: Langladure Licencja :CC BY-SA 3.0

Links

Themes

Country:
France
City:
Bordeaux
Year:
2015