Dobre praktyki

Poland

Podstawowe informacje o mieście

Pruszcz Gdański to miasto położone w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, będące siedzibą powiatu gdańskiego oraz gminy. Miasto zlokalizowane jest przy gdańskim wylocie drogi krajowej nr 91  oraz  głównej linii kolejowej do Warszawy.

Na...

Germany

23 marca 2015 roku, podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Komisję Europejską,  Komisarz ds. Transportu Violeta Bulc wręczyła miastu Brema nagrodę za Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej (SUMP) - Brema 2025.

Miasro Brema wygrało 10 000 euro ze względu na jego systematyczne...

Germany
Urban Transportation Development Plan 2025

Berlin ma złożony i wysoce wydajny system transportu. Bez tego, metropolia, taka jak Berlin nie mogłaby sprawnie funkcjonować. Jednak  wymagania dotyczące systemu transportowego podlegają ciągłym zmianom. Aby móc optymistycznie patrzeć w przyszłość koniecznym jest...

Sweden
autor: Ida Blank

Integracja zarządzania mobilnością i zagospodarowania przestrzennego może mieć duży wpływ zarówno na popyt jak i wybór środka transport. Dwanaście szwedzkich miast z inicjatywy Szweckiej Agencji Energetyki przez trzy lata (2012-2014) współtworzyło sieć, aby wspólnie analizować, wprowadzać i...

Lithuania
Poniedziałek, 5 maja 2014

Jak upewnić się, że każdy z członków społeczeństwa miał  taką samą możliwość wpływu na rozwój...

Estonia

Estońskie miasto Tartu opracowało Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), w ramach realizacji unijnego projektu BUSTRIP. Na etapie przygotowawczym całego procesu, miasto przeprowadziło seminaria dla interesariuszy nt. współpracy i stworzyło grupy robocze. Dwie z grup roboczych w sektorze...

Poland

Wrocławski Węzeł Transportowy jest jednym z największych i najważniejszych węzłów transportowych w kraju. Wrocław, liczący 634 tys. mieszkańców, generuje bardzo duży ruch, a także przyjmuje znaczne ilości podróży z zewnątrz. Metropolia borykała się z wciąż rosnącym problemem korków- obecnie...

United Kingdom
west_yorkshire_by_jordanhill_school_dt_dept

Władze lokalne w Wlk. Brytanii zobowiązane są do opracowywania i regularnej aktualizacji lokalnych planów transportowych (Local Transport Plans). Dokument taki identyfikuje priorytety w utrzymaniu i rozwoju lokalnych systemów transportowych opierając się na potrzebach mieszkańców i podmiotów w...

France
author: Mutatis mutandis

Jak w każdym mieście francuskim posiadającym więcej niż 100 000 mieszkańców, w Tuluzie opracowano plan zrównoważonej mobliności (PDU). Wszedł on w życie 17 października 2012 roku, a jego aktualizacji dokonano w roku 2015. Został opublikowany przez regionalnego przewoźnika, tzn. SMTC. Trzy główne...

Hungary

In 2010 General Assembly of the Municipality of Budapest made a decision to introduce a new management and organizational structure for transport. Main factors leading to establishing of BKK were the following: complicated structure (unchanged since 1968), unclear competences, bureaucracy, lack...

Pages