Zaangażowanie mieszkańców i interesariuszy jako kluczowy etap przygotowania SUMP w Tartu

Estońskie miasto Tartu opracowało Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), w ramach realizacji unijnego projektu BUSTRIP. Na etapie przygotowawczym całego procesu, miasto przeprowadziło seminaria dla interesariuszy nt. współpracy i stworzyło grupy robocze. Dwie z grup roboczych w sektorze transportu, istniały w Tartu jeszcze przed projektem. „Mieliśmy ułatwiony start i podstawę, na której mogliśmy oprzeć naszą pracę. W SUMPie naszym zadaniem było rozszerzenie tych grup i stworzenie nowego modelu współpracy”, mówi Marek Muiste - Międzynarodowy Koordynator Projektu.

Szeroka grupa interesariuszy obejmowała organizacje pozarządowe i prywatne przedsiębiorstwa,
a same seminaria były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnictwo tych podmiotów stanowiło prawdziwą wartość dodaną całego procesu. Scenariusz bazowy i analiza SWOT zostały przeprowadzone również z udziałem grup interesariuszy, tak jak miało to miejsce w przypadku raportu z wzajemnej oceny. „W SUMPie, interesariusze mieli w rzeczywistości bardzo dużo do powiedzenia”, mówi Muiste. 

Selekcja interesariuszy w procesie opracowywania SUMPu musi być zatem starannie zaplanowana. Bardziej wymagające zagadnienia wpływają na ogólne przyzwyczajenia mieszkańców, a ich zaangażowanie jest również istotne. Brak świadomości tego bądź ignorowanie tego faktu może wpłynąć na wzrost liczby samochodów. „Im większy samochód tym lepszy! Z takim podejściem musimy walczyć.”

Ważne także jest by powody, dla których miasto włącza interesariuszy w proces planowania były jasne. W Tartu nie chodziło wyłącznie o zdobycie większego poparcia dla sprawy, lecz również
o stworzenie wizji i ustalenie celów. „Uczestnictwo wywiera presję na politykach. Zagadnienia związane z jakością życia i zdrowiem, nie zawsze wydają się być ważne dla decydentów.”

Podczas procesu opracowywania SUMP, w Tartu przeprowadzano również kampanie na rzecz wzrostu świadomości w zakresie ogólnie pojętej tematyki zrównoważonego transportu. Są one szczególnie ważne, gdyż wzrost ogólnej świadomości polega na rozszerzeniu świadomości poza grono ścisłych interesariuszy na wszystkich mieszkańców.

Podczas całego procesu planowania, interesariusze w Tartu mieli również dobry dostęp do istotnych informacji, przez co zarówno oni jak i zespół tworzący Plan stali się bardziej świadomi w kwestii równoważenia transportu.

Zdjęcie: Tartu/projekt BUSTRIP

Kategoria: Przygotowanie planu.

Links

Country:
Estonia
City:
Tartu
Year:
2007