Tuluza - Plan Zrównoważonej Mobilności (PDU)

author: Mutatis mutandis

Jak w każdym mieście francuskim posiadającym więcej niż 100 000 mieszkańców, w Tuluzie opracowano plan zrównoważonej mobliności (PDU). Wszedł on w życie 17 października 2012 roku, a jego aktualizacji dokonano w roku 2015. Został opublikowany przez regionalnego przewoźnika, tzn. SMTC. Trzy główne zagadnienia analizowane w tuluzyjskim PDU to:

 • atrakcyjność miasta;
 • dostępność do dzielnic pracy;
 • zmiany w przemieszczaniu się ludności.

Głównym celem PDU jest zaprojektowanie miasta odpowiadającemu dzisiejszym trendom, o wysokim potencjale adaptacyjnym do zmian otoczenia i do potrzeb użytkowników wszystkich środków transportu. Plan obejmuje m.in.:

 • rozwój sieci tramwajowej i autobusowej;
 • racjonalizację użytkowania samochodów osobowych;
 • wspieranie rozwoju form transportu alternatywnych dla samochodu, takich jak rower, rolki, przemieszczenia piesze;
 • uwzględnianie postulatów społeczności - ich oczekiwań społecznych, kulturowych i ekonomicznych.

Założenia planu zrównoważonej mobilności w Tuluzie uwzględniają:

 • redukcję zanieczyszczeń powietrza;
 • poprawę  bezpieczeństwa;
 • poprawę dostępności transportu publicznego;
 • poprawa integracji środków transportu;
 • poprawa warunków w zakresie codziennych dojazdów do pracy;
 • promocja przemieszczeń pieszych i rowerowych;
 • nauka prawidłowego wykorzystania samochodów.

Celami PDU są:

 • Zmniejszenie kongestii transportowej w mieście, skuteczne zarządzanie miejscami parkingowymi;
 • Rozwój transportu publicznego;
 • ochrona środowiska, zmniejszenie emisji i dzięki temu podniesienie jakości życia mieszkańców Tuluzy;
 • uwzględnienie transportu i dostaw handlowych i ich wpływu na życie miasta;
 • optymalizacja wykorzystania infrastruktury na poziomie aglomeracji;
 • wspieranie i zachęcanie przedsiębiorstw i administracji publicznej do opracowywania i wprowadzania planów zrównoważonej mobilności;
 • promocja transportu publicznego– zwiększenie liczby podróży rocznie ze 109 milionów w 2011 roku do 163 milionów w 2020 roku.

Według Komisji Europejskiej, PDU z Tuluzy był jednym z trzech najlepszych planów zrównoważonej mobilności w 2012 roku.

 

Themes

Country:
France
City:
Tuluza
Year:
2012