Dobre praktyki

Poland

Szacuje się, że ponad 70% populacji Unii Europejskiej zamieszkuje miasta. Tak wysoka koncentracja populacji na terenach zurbanizowanych przyczynia się do dużego popytu na podróże na tych obszarach. Bardzo szybki rozwój miast spowodował jednak, że w transporcie miejskim...

Poland

Czwartek, 7 sierpnia 2014

SUMP jest dokumentem, który z założenia ma traktować problem mobilności miejskiej kompleksowo, dlatego musi uwzględniać założenia polityki transportowej i innych regulacji oraz być...

Poland
Spotkanie z interesariuszami

Jednym z bardzo ważnych aspektów wdrażania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) w Gdyni, jest włączenie w proces planowania podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta. Na początkowym etapie procesu, wyselekcjonowano grupę 148 interesariuszy, których opinia może być istotnie...

France
by Olvr

Miasto liczy ok. 40 tys. mieszkańców, cała aglomeracja obejmująca 47 gmin liczy ok. 124 tys. mieszkańców.  Miasto słynie z branży kosmetycznej.

Motoryzacja indywidualna kształtuje się na poziomie 520 samochodów os./1000 mieszkańców.

...

France
Langladure, Bordeaux : Pont de Pierre vu depuis la flèche Saint Michel

W Bordeaux plan zrównoważonej mobliności został przyjęty w 2006 roku, a jego aktualizacji dokonano w 2015 roku. Zagadnienia, które poruszono w planie to:

  • zrównoważony rozwój miasta, biorący pod uwagę zarówno renowację terenów urbanistycznych jak i budowę nowych budynków;
  • ...

Pages