Primary tabs

ENDURANCE: Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Eng. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich

Praktyczne wskazówki dla miast Konferencja bezpłatna.

MIEJSCE: Audytorium Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17

ORGANIZATOR: Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o.

PARTNERZY:

  • Partnerzy projektu ENDURANCE

PATRONATY HONOROWE:

Polish

Warsztaty - integracja innowacyjnych działań na rzecz mobilności zgodnie z zasadami zrównoważonego planowania mobilności w mieście

Lokalizacja: Bruksela

Będzie to trzeci z cyklu warsztatów TIDE realizowanych od 2013 r. Celem projektu jest systematyczny transfer innowacji w zakresie mobilności między miastami i regionami.

Warsztaty w Brukseli będą realizowane we współpracy z projektami unijnymi SOLUTIONS i CH4LENGE.

Polish

Forum Dyrektorów Transportu i Infrastruktury

Organizator: TOR Konferencje

Lokalizacja: Ożarów Mazowiecki

W pierwszej kolejności - konferencja ukierunkowana na reprezentantów samorządów wojewódzkich, w drugiej - także powiatów i gmin oraz miast. Ideą zorganizowania tej konferencji jest przekazanie kompletu wiedzy potrzebnej do prowadzenia bieżącej działalności na wspomnianych polach przez samorządy regionalne oraz tworzenia nowych podmiotów zajmujących się świadczeniem transportu pasażerskiego w ramach służ y publicznej.
 

Polish

TranSopot 2015 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku

Konferencja Naukowa TranSopot 2015 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku, jest kontynuacją spotkań, organizowanych od 1992 r., poświęconych kierunkom rozwoju sektora transportu.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju transportu, upowszechnianie wyników badań własnych i dyskusja nad nowymi kierunkami badawczymi oraz integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży transportu, spedycji i logistyki.

Polish

Pierwsza europejska konferencja nt. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) - „Planning for a Liveable City”

Europejska Platforma nt. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) organizuje pierwszą konferencję, pt. „Planning for a Liveable City”, która będzie stanowić okazję dla planistów i praktyków z całej Europy, by dowiedzieć się o najnowszych rozwiązaniach w dziedzinie SUMP.

English

TranSopot 2014 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku

Konferencja Naukowa TranSopot 2014 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku, jest kontynuacją spotkań, organizowanych od 1992 r., poświęconych kierunkom rozwoju sektora transportu. Celem konferencji jest wymiana poglądów i dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju transportu, upowszechnianie wyników badań własnych i dyskusja nad nowymi kierunkami badawczymi oraz integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży transportu, spedycji i logistyki.

Polish

Konferencja na temat Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Komisja Transportu Związku Miast Bałtyckich (UBC) planuje organizację konferencji w sprawie planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). Konferencja odbędzie się w Gdyni w dniach 23–24 października 2014 r. Dla wielu miast opracowanie planów zrównoważonej mobilności miejskiej wymagających licznego uczestnictwa zainteresowanych stron oraz szczegółowych i złożonych procesów planowania może stanowić wyzwanie. Organizacja konferencji ma na celu wsparcie miast, szczególnie z regionu Morza Bałtyckiego, w ich staraniach związanych z opracowaniem planów SUMP.

English