TranSopot 2014 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku

Date

Monday, May 26, 2014 - 09:30 to Tuesday, May 27, 2014 - 13:00

Konferencja Naukowa TranSopot 2014 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku, jest kontynuacją spotkań, organizowanych od 1992 r., poświęconych kierunkom rozwoju sektora transportu. Celem konferencji jest wymiana poglądów i dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju transportu, upowszechnianie wyników badań własnych i dyskusja nad nowymi kierunkami badawczymi oraz integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży transportu, spedycji i logistyki.

Drugiego dnia konferencji odbędzie się specjalny panel w ramach Centrum kompetencji dla zrównoważonych planów mobilności miejskiej w regionie Morza Bałtyckiego – Patronat projektu CIVITAS DYN@MO.

Więcej informacji i szczegółowy program znajduje się na oficjalnej stronie wydarzenia.