Warsztaty - integracja innowacyjnych działań na rzecz mobilności zgodnie z zasadami zrównoważonego planowania mobilności w mieście

Date

Wednesday, February 25, 2015 - 12:00 to Thursday, February 26, 2015 - 13:30

Lokalizacja: Bruksela

Będzie to trzeci z cyklu warsztatów TIDE realizowanych od 2013 r. Celem projektu jest systematyczny transfer innowacji w zakresie mobilności między miastami i regionami.

Warsztaty w Brukseli będą realizowane we współpracy z projektami unijnymi SOLUTIONS i CH4LENGE.

Warsztaty mają na celu:
- zilustrowanie korzyści ze zrównoważonego planowania mobilności w miastach,
- zaprezentowanie przykładów wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w kontekście Planów Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUMP),
- pomoc w rozpoznaniu i przezwyciężeniu wyzwań wynikających z planowania w sposób zrównoważony,
- przekazanie narzędzi oraz pomysłów do zastosowania w danych warunkach lokalnych.

Szczegółowe informacje i program w .pdf (ang.)