Forum Dyrektorów Transportu i Infrastruktury

Date

Monday, March 2, 2015 - 13:00 to Tuesday, March 3, 2015 - 13:00

Organizator: TOR Konferencje

Lokalizacja: Ożarów Mazowiecki

W pierwszej kolejności - konferencja ukierunkowana na reprezentantów samorządów wojewódzkich, w drugiej - także powiatów i gmin oraz miast. Ideą zorganizowania tej konferencji jest przekazanie kompletu wiedzy potrzebnej do prowadzenia bieżącej działalności na wspomnianych polach przez samorządy regionalne oraz tworzenia nowych podmiotów zajmujących się świadczeniem transportu pasażerskiego w ramach służ y publicznej.
 

Forum będzie przeznaczone dla przedstawicieli władz samorządowych, ze względu na ich wzrastające znaczenie jako podmiotów decydujących w coraz większym stopniu o kształcie transportu zbiorowego w regionach, miastach, aglomeracjach, powiatach i gminach.


Forum Dyrektorów Transportu i Infrastruktury będzie stanowić kompendium wiedzy na temat m.in.:
• Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
• Ustawy o transporcie kolejowym
• Ustawy – Prawo zamówień publicznych
• Ustawy o samorządzie gminnym (powiatowym, wojewódzkim)
• Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• Ustawy Prawo przewozowe

Więcej informacji, w tym szczegółowy program w serwisie organizatora.