Pierwsza europejska konferencja nt. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) - „Planning for a Liveable City”

Date

Wednesday, June 11, 2014 - 09:15 to Friday, June 13, 2014 - 15:15

Europejska Platforma nt. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) organizuje pierwszą konferencję, pt. „Planning for a Liveable City”, która będzie stanowić okazję dla planistów i praktyków z całej Europy, by dowiedzieć się o najnowszych rozwiązaniach w dziedzinie SUMP.

Konferencja odbędzie się w Sopocie (Polska) w dniach 12-13 czerwca 2014. Uczestnicy „Planning for a Liveable City” będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach w zakresie planowania mobilności miejskiej, wymianie pomysłów i doświadczeń, nawiązania kontaktu z innymi planistami i ekspertami w innych dziedzinach oraz dowiedzenia się, co projekty unijne mogą zaoferować lokalnym i regionalnym władzom.

Dzięki udziale w wydarzeniu uczestnicy dowiedzą się, jak odpowiednie planowanie może wpłynąć na rozwój przyjaznych mieszkańcom miast. Będą oni mogli zdobywać, ale również przekazywać swoją wiedzę i doświadczenia podczas równolegle odbywających się warsztatów w szerokim zakresie tematycznym.

Konferencja będzie obejmować następujące tematy:

  • Partycypacja publiczna
  • Procedury audytu
  • Ewaluacja wpływu SUMP
  • Integracja sektorowa
  • Oszczędności płynące z planowania mobilności w mieście
  • Rola działań krajowych w promocji i wspieraniu wdrażania SUMP
  • Państwa członkowskie i działania regionalne w celu zachęcenia lokalnych władz do opracowywania SUMP-ów
  • Planowanie mobilności w miastach poniżej 100.000 mieszkańców

 

Centrum Kompetencji SUMP Regionu Morza Bałtyckiego wspiera organizację tego wydarzenia.

Rejestracja na konferencję SUMP jest już otwarta! Więcej informacji o konferencji dostępne tutaj.