Konferencja na temat Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Date

Thursday, October 23, 2014 - 09:00 to Friday, October 24, 2014 - 16:00

Komisja Transportu Związku Miast Bałtyckich (UBC) planuje organizację konferencji w sprawie planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). Konferencja odbędzie się w Gdyni w dniach 23–24 października 2014 r. Dla wielu miast opracowanie planów zrównoważonej mobilności miejskiej wymagających licznego uczestnictwa zainteresowanych stron oraz szczegółowych i złożonych procesów planowania może stanowić wyzwanie. Organizacja konferencji ma na celu wsparcie miast, szczególnie z regionu Morza Bałtyckiego, w ich staraniach związanych z opracowaniem planów SUMP. Komisja Europejska, która zaleca wdrożenie SUMP w miastach, wydała w dniu 17 grudnia 2013 r. oficjalny komunikat skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Ma on służyć dalszemu wsparciu europejskich miast w realizacji projektów związanych z transportem, w celu umożliwienia im bardziej skutecznego wdrożenia polityki UE w zakresie konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności. Dokument ma przede wszystkim przekonać państwa członkowskie do przygotowania wspólnych wytycznych dla wszystkich miast, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki każdego z nich. Wytyczne mają ostatecznie przyczynić się do opracowania i wdrożenia planów zrównoważonej mobilności miejskiej.

 

Agenda

Formularz zgłoszeniowy