Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej

Date

Wednesday, May 27, 2015 - 09:00 to 13:00

Transport jest jedną z najważniejszych dziedzin kształtujących jakość życia w miastach.

W ramach unijnego projektu CIVITAS DYN@MO, Gdynia wraz z partnerami zagranicznymi – Aachen (Niemcy), Koprivnica (Chorwacja) oraz Palma de Mallorca (Hiszpania), podejmuje zintegrowane działania dla zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności.

Jednym z zadań Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie CIVITAS DYN@MO jest stworzenie i rozwijanie centrum kompetencji dla planów zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plans). Praktyczną formą realizacji tego zadania jest m.in. organizacja seminarium pt. „Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej”, które odbędzie się w Sopocie w dniu 27.05.2015 r. (środa) na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Armii Krajowej 119/121). Szczegółowy program seminarium znajduje się poniżej.

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i dyskusja nad kompleksowym podejściem do zagadnień mobilności miejskiej. Działania te powinny być planowane na poziomie strategicznym i operacyjnym i obejmować nie tylko publiczny transport zbiorowy, ale również kwestie zagospodarowania przestrzennego, komunikacji pieszej, rowerowej i motoryzację indywidualną.

Rejestracja uczestników:
Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który znajduje się pod adresem:
http://ekonom.ug.edu.pl/web/krt/index.html?lang=pl&ao=konferencja&action=FormDyn@mo

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
mgr Paweł Gałka, tel. kom. 728355883, dr Marcin Wołek, tel. kom. 605215685
Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży oraz noclegu.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu CIVITAS DYN@MO
Organizator: Uniwersytet Gdański - Centrum kompetencji dla zrównoważonych planów mobilności miejskiej w regionie Morza Bałtyckiego

9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.30-10.45 Cz. 1: Wyzwania dla planowania zrównoważonej mobilności miejskiej
Prowadzący: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
1. Dr hab., prof. UG, Barbara Pawłowska (Uniwersytet Gdański): Rola transportu w realizacji idei „inteligentnego miasta”.
2. Dr inż. Maciej Michnej, dr inż. Stanisław Młynarski, dr inż. Grzegorz Zając (Politechnika Krakowska): Czynniki oddziaływania miejskiego transportu szynowego na bezpieczeństwo i komfort pasażerów.
3. Dr inż. arch. Romanika Okraszewska (Politechnika Gdańska): Wpływ kultury organizacyjnej na liczbę pracowników dojeżdżających do pracy rowerem.
4. mgr inż. Krystian Birr, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Karol Żarski (Politechnika Gdańska): Analizy wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych w Gdyni.
5. Dr hab. K. Hebel (Uniwersytet Gdański): Samochód osobowy w podróżach miejskich.
6. Dr Marcin Wołek (Uniwersytet Gdański): Znaczenie przemieszczeń pieszych w podziale zadań przewozowych w centrum miasta na przykładzie Gdyni.
10.45-11.15 Przerwa kawowa
11.15-11.45 Cz. 2: Od planu transportowego do planu zrównoważonej mobilności miejskiej
Prowadzący: dr Marcin Wołek
7. Dr inż. Maciej Michnej (Politechnika Krakowska), Tomasz Zwoliński (Urząd Miasta Krakowa): Cele i strategie planowania zrównoważonej mobilności miejskiej w Krakowie
8. Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski (Uniwersytet Gdański): Kształtowanie mobilności w planach zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla centralnych miast aglomeracji miejskich w Polsce
9. Aleksandra Romanowska (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni): Proces opracowywania planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gdyni.
11.45-12.30 Panel dyskusyjny z udziałem następujących osób:
Tomasz Wawrzonek (Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku), Alicja Pawłowska (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni), dr hab. Krzysztof Grzelec (Politechnika Gdańska, MZKZG), Marcin Gromadzki (Public Transport Consulting - tbc), dr Michał Wolański (Szkoła Główna Handlowa), przedstawiciel miasta na prawach powiatu (tbc)
12.30-13.00 Dyskusja i oficjalne zakończenie konferencji
13.00

Lunch