TranSopot 2015 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku

Date

Monday, May 25, 2015 (All day) to Wednesday, May 27, 2015 (All day)

Konferencja Naukowa TranSopot 2015 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku, jest kontynuacją spotkań, organizowanych od 1992 r., poświęconych kierunkom rozwoju sektora transportu.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju transportu, upowszechnianie wyników badań własnych i dyskusja nad nowymi kierunkami badawczymi oraz integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży transportu, spedycji i logistyki.

Konferencja ma być płaszczyzną wymiany myśli i sposobnością podzielenia się efektami pracy naukowej z naukowcami z różnych ośrodków oraz z praktykami gospodarczymi. Ma umożliwić również doktorantom i asystentom zdobycie pierwszych doświadczeń w referowaniu wyników badań własnych oraz opublikowanie artykułów w recenzowanych publikacjach.

Więcej informacji na oficjalnej stronie wydarzenia.

 

1. Prof. zw. dr hab. Olgierd Wyszomirski,  "Kształtowanie mobilności w planach zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla centralnych miast aglomeracji miejskich w Polsce"

2. Dr hab. Katarzyna Hebel, "Samochód osobowy w podróżach miejskich"

3. Dr inż. arch. Romanika Okraszewska, "Wpływ kultury organizacyjnej na liczbę pracowników dojeżdżających do pracy rowerem"