mgr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

Biogram

Mgr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz pracuje w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest kierownikiem Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością TransLab funkcjonującym na Wydziale. Od 2014 roku jest wiceprezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Szczecinie oraz członkiem i sekretarzem Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej SITK.

W ramach pracy naukowo-badawczej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami transportu miejskiego, zrównoważonej mobilności oraz ekonomiki transportu.

Jest autorką Planu Mobilności Urzędu Miast Szczecin oraz twórcą internetowego narzędzia - Audytu Mobilności. Pełni rolę koordynatora szczecińskiego partnera (Urząd Miasta Szczecin i Uniwersytet Szczeciński) działań z zakresu promocji zrównoważonej mobilności– CIVIT-NET oraz jest członkiem zespołu konsultacyjnego projektu Szczecińskiego Roweru Miejskiego. Pełniła rolę koordynatora zespołu przygotowującego „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Szczecin w latach 2014-2025” na zlecenie Urzędu Miasta Szczecin,  Była koordynatorem międzynarodowego projektu ADVANCE dotyczącego Audytu i certyfikacji zrównoważonych planów mobilności miejskiej realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin.

Publikacje:

  1. E. Załoga, Z. Kłos, Transport miejski w polityce transportowej Unii Europejskiej., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 644 - PTiL nr 14 (2011);
  2. Finansowanie komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Szczecina. Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans 2011, SGH w Warszawie, opublikowane w czasopiśmie „Logistyka” 2/2012.
  3. Counteracting the effects of the development of individual transport in Europe. Międzynarodowa konferencja Euro-Trans 2012, ZNUS Nr 742, PTiL nr 19, Szczecin 2012, s. 123- 136.
  4. Z. Kłos, B. Gorlewski, Value of financial and non-financial benefits of an infrastructure project in a feasibility study – empirical analysis of users’ preference.  W: Nauki ekonomiczne a wyzwania gospodarcze. Wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, red. P. Wyrozębski, Wydawnictwo Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
  5. E. Załoga, Z. Kłos-Adamkiewicz, Wartość usługi dla pasażera w świetle badań użytkowników transportu regionalnego. „Transport miejski i regionalny” 5/2013, s.11-15.
  6. Z. Kłos-Adamkiewicz, Korzyści dla miast i regionów wynikające ze zwiększania wartości usługi publicznego transportu zbiorowego. W: Inwestycja w innowacje. Tom I. Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 251-256.
  7. Z. Kłos-Adamkiewicz, Koszty i korzyści funkcjonowania miejskich wypożyczalni rowerów. ZNUS pt. „Koszty i ceny w transporcie. Aspekty pragmatyczne” Nr 814, PTiL nr 26, Szczecin 2014, s. 55-66.
  8. Z Kłos-Adamkiewicz, Plan mobilności jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju transportu w miastach. opublikowane w czasopiśmie „Logistyka” 2/2014, s. 124 – 129.
  9. Z. Kłos-Adamkiewicz, P. Niedzielski, M. Skweres-Kuchta, Rozwój sektora usług w Szczecinie a zarządzanie mobilnością w ramach generatorów ruchu. „Transport miejski i regionalny” 10/2014, s. 25-30.
Contact details: 

Phone

+48 600 696 215

Address

Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Cukrowa 8
71-004 Szczecin
Poland