mgr inż. Karolina Orcholska

Biogram

Specjalista ds. inżynierii ruchu w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku
Doktorantka na Katedrze Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego

Karolina Orcholska pracuje jako specjalista ds. inżynierii ruchu w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku, gdzie zajmuje się zagadnieniami transportu w mieście, bezpieczeństwa ruchu drogowego, polityki gospodarczej czy planowania przestrzennego.

Jest studentką studiów doktoranckich w Katedrze Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego. Obszar badawczy, którym się zajmuje to zrównoważona mobilność miejska.

Od stycznia 2014 r. Karolina Orcholska jest certyfikowanym audytorem metodologii ADVANCE - tworzenie zrównoważonych planów mobilności miejskiej.

Contact details: 

Phone

+48 501 613 261

Address

Karolina Orcholska
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
Poland