mgr inż. Aleksandra Romanowska

Field of Expertise

Biogram

Aleksandra Romanowska jest pracownikiem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością. Od 2012 roku uczestniczy w projekcie CIVITAS DYN@MO, w ramach którego koordynuje proces opracowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni oraz zarządza platformą internetową Mobilna Gdynia, utworzoną w ramach projektu DYN@MO dla celów komunikacji miasta z mieszkańcami w procesie SUMP. Uczestniczy ona również w projekcie CH4LLENGE, skoncentrowanym na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie SUMP pomiędzy europejskimi miastami, a także jest certyfikowanym audytorem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej projektu ADVANCE

Contact details: 

Phone

+48 58 7644003

Address

Aleksandra Romanowska
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
Poland

Web