dr Piotr Kuropatwiński

Biogram

Dr Piotr Kuropatwiński pracuje w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 roku jest również starszym ekspertem ds. polityki rowerowej w Pomorskim Stowarzyszeniu "Wspólna Europa", od 2011 roku jest także wiceprezydentem Europejskiej Federacji Cyklistów. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami zrównoważonej mobilności, polityki gospodarczej i planowania strategicznego. Uczestniczył w realizacji wielu projektów wspieranych przez UE z funduszy pozastrukturalnych, takich jak PRESTO, OBIS, SEEMORE, ABC MUltimodal oraz CentralMeetBike. Był jednym z głównych inicjatorów Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej oraz serii Kongresów Mobilności Aktywnej organizowanych w Gdańsku corocznie od 2010 roku. Uczestniczył w 11 międzynarodowych konferencjach Velo-city. Jego zainteresowania badawcze obejmują zrównoważoną mobilność miejską i rozwój miast. Od 2013 roku publikuje serię felietonów pt. Rowerem w miasta w elektronicznym wydaniu kolumny Polska na Rowery Gazety Wyborczej.

 

Wybrane publikacje:

  1. Koncepcja rozwoju systemu rowerowego województwa pomorskiego ("Zielona Księga") (wraz z zespołem), Gdańsk,  2009

Wybrane referaty wygłoszone na międzynarodowych konferencjach w kraju i zagranicą w 2014 roku:

  1. Aktywna Mobilność jako ważny element rozwoju polskich aglomeracji w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych
  2. Bike and Rail – a key agent of change of urban transport systems – the case of the Gdańsk metropolitan area (Alba Iulia, Rumunia)
  3. Metaphors Applied to Undermine Car Centricism in a Beginner Cycling Community (Adelaide, Australia)
  4. Lessons learnt from the process of development of sustainable transport  infrastructure in the Gdańsk agglomeration (Veloforum, Lwów, Ukraina)
Contact details: 

Address

Piotr Kuropatwiński
Uniwersytet Gdański Katedra Polityki Gospodarczej
Poland