Dr Jakub Majewski

Biogram

Fundacja Pro Kolej – prezes zarządu

Analityk i specjalista w zakresie logistyki, planowania i rozwoju systemów transportowych, inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji i marketingu przewozów publicznych.

Absolwent Europejskiego Instytutu Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych tej samej uczelni. Wykładowca akademicki i założyciel Pracowni Polityki Transportowej Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora – od 2012 r. z tytułem doktora z zakresu polityki transportowej państwa.

Zawodowo związany rynkiem kolejowym – w pierwszym okresie jako prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei i pełnomocnik Urzędów Marszałkowskich koordynujący konstrukcję i optymalizację oferty przewozowej oraz organizację przewozów regionalnych. Następnie członek zarządów oraz rad nadzorczych przewoźników kolejowych – w tym m.in. PKP Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Szybkiej Kolei Miejskiej. W okresie przygotowań do mistrzostw piłkarskich UEFA EURO 2012 menedżer ds. transportu w spółce PL.2012 odpowiedzialny za transport i inwestycje kolejowe. W latach 2009-10 prezes Kolei Mazowieckich, a 2012-14 wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku kolejowego. Członek komitetów sterujących i ekspert we wdrażaniu i ewaluacji programów operacyjnych finansowanych funduszy europejskich. Doradca Ministerstwa Infrastruktury w procesie przygotowania Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym.

Contact details: 

Phone

+48 48 22 331 70 90

Address

Jakub Majewski
Fundacja Pro Kolej
Jasna 15
00-003 Warszawa
Poland