Dr Hubert Kołodziejski

Biogram

Dr Hubert Kołodziejski od 2007 r. pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Jednocześnie jest adiunktem w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Od 2011 r. jest Przewodniczący Komisji Zarządów Transportu Miejskiego działającej w ramach Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Ponadto od 2014 r. jest członkiem Rady Programowej w Regionalnym Programie Strategicznym dla Województwa Pomorskiego w zakresie transportu. Jago zainteresowania badawcze obejmują funkcjonowanie rynku publicznego transportu zbiorowego oraz integrację podsystemów tego transportu.

Wybrane publikacje i opracowania z 2014 r.:

1) "Zarządzanie rozwojem jednostek terytorialnych i przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia" Pod red. H.Gawrońskiego i A.Sylwestrzaka. Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2014 (ISBN 978-83-89113-56-6) - Rozdz. 6. Kierunki i uwarunkowania rozwoju miejskiego transportu zbiorowego w Polsce s.123-137.

2) "Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jako uczestnik integracji taryfowo-biletowej w Metropolii Zatoki Gdańskiej" Transport Miejski i Regionalny nr 4, kwiecień 2014, s.46-52. Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (ISSN 1732-5153)

3) "Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w publicznym transporcie zbiorowym na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej" Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. Miesięcznik nr 4/2014, s.24-30. (ISSN 1509-5878) Współautorstwo: prof. dr hab. O.Wyszomirski.

4) "Zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w świetle Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym". Acta Elbingensia - Kwartalnik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej,tom XX, Nr 1/2014, Prawo, Administracja, Zarządzanie publiczne (nr 9), Elbląg 2014, s.59-73. (ISSN 1730-9980)

5) "Integracja transportu kolejowego z miejskim na obszarach metropolitalnych" Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka Nr 52, Europejski transport i rynek usług transportowych, redakcja naukowa -  D.Rucińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 113-131 (ISSN 0298-4821). Współautorstwo: prof. dr hab. O.Wyszomirski

6) "Projektowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w planach transportowych na przykładzie województwa pomorskiego" Technika Transportu Szynowego Nr 11-12/2014, s.37-46. (ISSN 1232-3829)

7) Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego". Gdańsk, luty 2014. Opracowanie wykonało konsorcjum Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej i Politechniki Gdańskiej. Zespół autorski: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz (kierownik projektu), mgr inż. Krystian Birr, dr inż. Sławomir Grulkowski, dr hab. Krzysztof Grzelec, inż. Krzysztof Kalkowski, dr Hubert Kołodziejski, mgr inż. Wojciech Kustra, dr inż. Andrzej Szarata, prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski.

Contact details: 

Address

Hubert Kołodziejski
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
Poland