[temp] Dobra praktyka: Zagadnienia równego traktowania jako część planowania mobilności w Wilnie

Monday, May 5, 2014

Jak upewnić się, że każdy z członków społeczeństwa miał  taką samą możliwość wpływu na rozwój transportu publicznego? Jednym z głównych celów Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest zapewnienie mieszkańcom takich możliwości przemieszczania się, które zapewniałyby dostęp do kluczowych miejsc i usług. Równowaga między wpływem różnych grup zawodowych, grup wiekowych, płci i osób o różnym stopniu mobilności była brana pod uwagę podczas opracowywania SUMPu w Wilnie.

Aurelija Babiliute - Główny Specjalista w Wileńskim Miejskim Biurze Zdrowia, uważa, że bardzo istotne jest zebranie możliwie jak największej liczby opinii. Równowaga – bez względu czy chodzi o równe traktowanie kobiet i mężczyzn, dzieci i dorosłych, zdrowych i niepełnosprawnych- oznacza spojrzenie na problemy transportowe z każdego możliwego punktu widzenia.

Jedną z najtrudniejszych kwestii jest równość płci. „Z zawodowego punktu widzenia, płeć nie powinna być kwestią braną pod uwagę”, stwierdza Babiliute, „Niektóre kręgi zawodowe zdominowane są przez mężczyzn, jednak dla otwartych osób nie powinna ona stanowić różnicy.” Podczas zbierania opinii o mobilności w mieście (dostosowanie przystanków autobusowych, chodników, parkingów czy bezpieczeństwie), należy brać pod uwagę zdanie zarówno matek, jak i ojców odprowadzającym dzieci do przedszkoli lub idącym na codzienne zakupy!

Na Litwie, szczególnie widoczne są różnice pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem. Wielu użytkowników transportu zbiorowego, wyniosło ten nawyk jeszcze z czasów sowieckich. „Starszym osobom trudno zrozumieć, dlaczego młodzież tak entuzjastycznie podchodzi do nowych technologii lub zakupu samochodu, co zdaje się być celem dla młodszej generacji.”

Dzieci stanowią największą grupę użytkowników rowerów na Litwie. Do tej pory, rower nie był najczęściej wybieranym środkiem transportu w miastach. „Problem stanowią kwestie bezpieczeństwa i zbyt mała liczba parkingów rowerowych w okolicach szkół. Musimy wziąć to pod uwagę podczas etapu planowania, jak również zachęcić dzieci poprzez edukację w przedszkolach i szkołach.”

Opinie osób o ograniczonej mobilności również zostały wysłuchane podczas publicznych spotkań. Ich specjalne potrzeby były zawsze brane pod uwagę podczas etapu planowania, „Czasami jednak o to trudno w starszych częściach miasta, np. nie możemy za wiele zmienić na terenie objętym Światowym Dziedzictwem Unesco”.

 

Zdjęcie: Wilno

Kategoria

Określenie celów, zaangażowanie

Kraj:

Litwa

Miasto:

Wilno

Rok:

2007