Dobre praktyki

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Germany

Pracę nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej w Dreźnie rozpoczęto w roku 2009. Pod koniec roku 2013 miasto zakończyło pierwsze trzy etapy  SUMP Drezno 2025+. Podczas prac nad tworzeniem dokumentu priorytetem był udział społeczeństwa oraz przedstawicieli różnych grup interesariuszy i...

France
cours_mirabeau_aix-en-provence

Aix-en-Provence to miasto położone w południowej Francji, niedaleko Marsylii. Liczy ok. 143 tys. mieszkańców.

Wskaźnik motoryzacji indywidualnej wynosił 540 samochodów os. / 1000 mieszkańców , co przekłada się na dominację samochodu...

Poland

W dniu 1 marca 2011 r., weszła w Polsce w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r., która nakłada na polskie miasta z ponad 50 tys. mieszkańców, obowiązek stworzenia planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Jeszcze wcześniej, Warszawa stworzyła dodatkowy dokument  - „Strategię...

Sweden

Strategia Mobilności Miejskiej została opracowana przez gminę Sztokholm w 2012 roku. Jest to rozwinięcie dokumentu pt. „THE WALKABLE CITY - Stockholm City Plan”, poświęcone kwestiom systemu transportowego. Oba dokumenty opisują kierunki rozwoju miasta do roku 2030.

Sztokholm jest...

Poland

Jednym z podstawowych segmentów pasażerów transportu miejskiego są uczniowie szkół licealnych. Ważne znaczenie, zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego ma znajomość ich preferencji i zachowań komunikacyjnych. Informacje z badań można wykorzystać do kształtowania oferty...

Poland

W swoich dążeniach do utworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), Gdynia poddała się w kwietniu 2014 roku samoocenie. Została ona opracowana zgodnie z metodologią wypracowaną w ramach projektu unijnego ADVANCE.

Projekt ADVANCE to trzyletni projekt dofinansowany z programu...

Poland

Na potrzeby opracowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)- realizowanego w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, Gdynia utworzyła i...

Sweden

W Szwecji w Örebro, mieście liczącym 143 tys. mieszkańców, położonym w pobliżu Sztokholmu i Oslo, stanowiącym centrum logistyczne Skandynawii, prace nad planem zrównoważonego transportu miejskiego rozpoczęto w 2006 r. od przygotowania diagnozy stanu obsługi transportowej i sformułowania wyzwań...

France
alstom_citadis_compact_aubagne_innotrans

Miasto liczy ok. 45 tys. mieszkańców.

Poziom motoryzacji indywidualnej jest wysoki i wynosi 540 samochodów os./1000 mieszkańców.

Transport publiczny obejmuje jedną linie tramwajową, 14 linii autobusowych zwykłych, 10 stref autobusów na żądanie, 9 linii autobusowych szkolnych,...

Denmark

Odense to trzecie pod względem wielkości miasto Danii, liczące ok. 192 tys. mieszkańców.

W przyjętym w 2015 r. planie zrównoważonego rozwoju miasto przyjęło za cel strategiczny osiągnięcie neutralności w zakresie emisji CO2...

Pages